ایران پرتو

نمایندگی فروش محصولات زیمنس

مقالات زیمنس

iran parto

تایمر زیمنس
فشار ضعیف

تایمر زیمنس و انواع آن

عملکرد تایمر زیمنس مانند سایر تایمر ها، کنترل توالی یک رویداد الکتریکی است. از تایمر می‌توان برای ایجاد تأخیر دقیق زمانی و یا تکرار شروع

ادامه مطلب »
تماس